Opin stúdentsbraut

Opin stúdentsbraut - nám til stúdentsprófs á 3-4 árum

Lýsing: Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, t.d. á sviði lista, íþrótta, verklegra greina eða sérhæfingar í ákveðnum greinum.

Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Afreksíþróttasvið (30 ein af frjálsu vali): Nemendur á afreksíþróttasviði taka 6 áfanga (1 áfanga á önn) í afreksíþróttum.

 www.namskra.is

 

ALMENNUR KJARNI 80 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05           
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05     10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05       5    
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05       5    
Inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IF05       5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3BF05 3BS05   10 10
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 1AL01  1AL01 4    
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK05          
Lokaverkefni LOKA 3VE02          
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03        3    
Saga SAGA 2FR05  2MÍ05        
Stærðfræði STÆR 2GS05  2LT05        10  
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT     3UN05       5
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPL 1UV05          
Einingafjöldi 99         32 45 22
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05   15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05  1BG05   15     
Einingafjöldi 15         15    
VAL 86 ein      
Námslínur Námgreinar         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Félagsvísindalína Félagsfræði, sálfræði            
Fyrirtækjalína Bókfærsla, hagfræði, viðskiptafræði         
Hugvísindalína Íslenska, sagnfræði            
Íþrótta- og heilsulína Íþróttir, næringafræði            
Listalína Áfangar af lista- og nýsköpunarbraut          
Náttúrufræðilína Líffræði, efnafræði            
Nýsköpunar- og frumkvöðlalína Nýsköpun, Fab lab            
Stærðfræði- og eðlisfræðilína Stærðfræði, eðlisfræði            
Tónlistarlína Tónlistarnám í tónlistarskóla          
Tungumálalína Danska, enska, franska, þýska        
Tölvunarfræðilína Tölvunarfræði, forritun í Fab labd          
Verknámslína Hár- og snyrtigreinar, húsasmíði, málmiðngreinar, vélstjórn, skipstjórn
Starfsnámslína Sjúkraliðanám
Einingafjöldi 86              
 
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark ein á 3. þrepi 17% eða 34 ein.   


Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.