Opin stúdentsbraut

Opin stúdentsbraut - nám til stúdentsprófs á 3-4 árum

Lýsing: Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, t.d. á sviði lista, íþrótta, verklegra greina eða sérhæfingar í ákveðnum greinum. Nemendum á íþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum í bundnu áfangavali í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Námslínur: Nemendur velja tvær línur, 20 einingar hvor, auk frjáls vals.

Sjá uppbyggingu brautarinnar á www.namskra.is

 

ALMENNUR KJARNI 99 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05           
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05     10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05       5    
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05       5    
Inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IN05       5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3BF05 3BS05   10 10
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 1AL01  1AL01 4    
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK05          
Lokaverkefni LOKA 3VE02          
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03        3    
Saga SAGA 2FR05  2MÍ05       10   
Stærðfræði STÆR 2GS05  2LT05        10  
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT     3UN05       5
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPT 1UV05          
Einingafjöldi 99         32 45 22
ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05   15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05  1BG05   15     
Einingafjöldi 15         15    
VAL 86 ein, þar af 40 einingar á 2 línum      
Námslínur Námgreinar              
Efna- og eðlisfræðilína 20 ein. Eðlisfræði, efnafræði, stærðfræði     
Félagsvísindalína Félagsfræði, heimspeki, sálfræði, uppeldisfræði    
Hugvísindalína Íslenska, listir og menning, saga    
Íþrótta- og heilsulína Íþróttir, næringarfræði, sálfræði, sjálfsþekking, skyndihjálp, þjálfarafræði og námskeið
Listalína Hönnun, kvikmyndagerð, leiklist, ljósmyndun, myndlist, sjónlistir, teikning 
Náttúruvísindalína Jarðfræði, líffræði, náttúrufræði   
Nýsköpunar- og frumkvöðlalína Hönnun, ljósmyndun, Fab lab, viðskiptalögfræði    
Stærðfræðilína Stærðfræði       
Tónlistarlína Tónlistarnám í tónlistarskóla       
             
Tungumálalína Danska, enska, franska, spænska, þýska    
Viðskiptalína Bókfærsla, fjármálalæsi, rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði, lögfræði  
Verknámslína Hár- og snyrtigreinar, húsasmíði, málmiðngreinar, vélstjórn, skipstjórn
Starfsnámslína Sjúkraliðanám
Einingafjöldi 86              
 
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark ein á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein.   


Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, þriðja tungumál, brautarkjarna og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.