ÞÝSK1AF05

Þýska - framhaldsáfangi

Áfangalýsing:

Markmið kennslunnar er að nemendur haldi áfram að æfa sig að skilja rit- og talmál, geti tjáð sig betur skriflega og munnlega í tengslum við kennsluefnið, þekki fleiri reglur í þýskri málfræði og auki orðaforða.

 

Forkröfur: ÞÝSK1AG05

 

Markmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • flóknari þýskum orðaforða.
  • fjölbreyttara hlustunarefni.
  • fleiri málfræðireglum.
  • fleiri atriðum varðandi menningu, sögu og landafræði þýskumælandi landa.

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • skilja meira talað mál ef talað er hægt og skýrt.
  • lesa lengri texta á þýsku.
  • skrifa lengri þýska texta tengda námsefni.

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • eiga fjölbreyttari samskipti við þýskumælandi fólk á skriflegan og munnlegan hátt sem er metið með verkefnum og prófum.
  • afla sér fjölbreyttari upplýsinga með hjálp kennslugagna og upplýsingatækni sem er metið með verkefnum og prófum. 

Áfangakeðjur í tungumálum