STÆR1GS05

Stærðfræði - undirbúningsáfangi

Áfangalýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á einstaklingsbundna þjálfun nemenda í helstu undirstöðuþáttum og reglum stærðfræðinnar. Farið verður í reikniaðgerðirnar fjórar, forgangsröð aðgerða, almenn brot, lengingu og styttingu brota, samnefnd og ósamnefnd brot, liði og þætti, ólíkar gerðir talna,  undirstöðuaðgerðir algebru, jöfnur og velda- og rótarreikning.

 

Forkröfur: Engar

 

Markmið

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

  • helstu grundvallarhugtökum stærðfræðinnar og beitingu þeirra við lausn dæma.
  • helstu reiknireglum við forgangsröð aðgerða, almenn brot, algebru, jöfnur, veldi og rætur.
  • helstu formúlum sem beita þarf til lausnar á dæmum sem falla undir námsefnið.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

  • beita helstu grundvallarreglum stærðfræðinnar í reikniaðgerðum og forgangsröð aðgerða.
  • fást við almenn brot, algebru og leysa jöfnur. 
  • skilja samhengi talna og algebru, liða og þátta.
  • leita lausna á dæmum á skipulegan hátt.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru.
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum.

 

 Áfangakeðja í stærðfræði