Fréttir

15 jún 2018

Afreksíþróttasvið endurvakið

Í haust verður endurvakið afreksíþróttasvið við Menntaskólann á Ísafirði. Á afrekssviði er boðið upp á sérsniðið nám sem hentar vel fyrir nemendur sem æfa mikið og vilja stunda sína íþrótt með álagi afreksmanna samhliða námi.

Nemendur á afreksíþróttasviði geta stundað nám á hvaða bóknámsbraut skólans sem er (félagsvísinda-, náttúruvísinda- og opinni stúdentsbraut). Einnig er hægt að stunda nám á sviðinu samhliða öðru námi við skólann í samráði við áfangastjóra. Nemandi sem útskrifast af sviðinu útskrifast með stúdentspróf/iðn- og starfsnámspróf auk útskriftar af afrekssviði.

 

Afreksíþróttasviðið er þannig upp sett að nemendur taka alls 30 einingar á sviðinu og er miðað við einn áfanga, 5 einingar, á önn. Hver áfangi skiptist þrennt:

1. Bókleg fræðsla 1 klst á viku

       S.s. næring, íþróttasálfræði, markmiðssetning, afrekshugsun …

2. Æfingar í íþróttagrein 2 klst á viku

       Æft er undir leiðsögn þjálfara í hverri íþróttagrein

3. Styrktarþjálfun

       Æft er undir leiðsögn íþróttakennara í samvinnu við sjúkraþjálfara

 

Ákveðnar kröfur eru gerðar til nemenda á afreksíþróttasviði:

 • Nemendur á afreksíþróttasviði þurfa að hafa stundað sína íþrótt í a.mk. 3 ár og vera virkir iðkendur í íþróttafélagi.
 • Nemendur þurfa að uppfylla viðmið um eðlilega námsframvindu (a.m.k. 25 einingar á önn).
 • Nemendur á afreksíþróttasviði mega ekki neyta tóbaks (sígarettur, rafsígarettur, munn- og neftóbak), áfengis- eða annarra vímuefna.
 • Skólasókn þarf að vera a.m.k. 95% en íþróttaleyfi eru gefin vegna æfinga- og keppnisferða.
 • Allir nemendur sem samþykktir verða á afreksíþróttasviðið þurfa að skrifa undir samning, ásamt forráðamönnum. Samningurinn felur í sér ofangreind atriði.
 • Ef nemandi uppfyllir ekki markmið um námsframvindu, námsárangur í afreksáfanganum eða skólasókn fær nemandi skriflega viðvörun og fund með íþróttakennara. Bæti nemandi ekki ráð sitt fyrirgerir hann rétti sínum til áframhaldandi náms á afreksíþróttasviði.

 

Efnisgjald á brautinni er 15.000 kr. á önn. Inni í því er æfingafatnaður, íþróttabúnaður o.fl. Gjaldið er innheimt með greiðsluseðli í heimabanka við upphaf hverrar annar.

 

Allir sem vilja fara á brautina þurfa að skila inn umsókn um afrekssviðið. Sótt er um hér.

 

Umsóknarfresturinn er stuttur eða til 21. júní n.k.

15 jún 2018

Laus störf í MÍ

Eftirtalin störf eru laus til  umsóknar við Menntaskólann á Ísafirði.

 • Umsjónarmaður fasteigna 100% staða
 • Heimavistarvörður 25% staða
 • Stuðningsfulltrúi 50% staða
 • Aðstoðarskólameistari 100%

 

Umsjónarmaður fasteigna (húsvörður) hefur umsjón með þeim fasteignum sem Menntaskólinn á Ísafirði leigir undir starfsemi sína. Hann gerir áætlanir um viðhaldsþörf húseigna og nýframkvæmdir í samráði við skólameistara, annast umsjón og eftirlit með viðhaldsframkvæmdum og er tengiliður á milli skólans, verktaka, Ríkiseigna og Framkvæmdasýslu ríkisins.

Húsvörður þarf að hafa góða skipulagshæfni, vera snyrtilegur og lipur í samskiptum. Einnig að hafa ríka þjónustulund og drifkraft og frumkvæmi til að leysa þau verkefni sem falla undir starfið. Æskilegt er að húsvörður hafi iðnmenntun sem nýtist í starfi.

Um er að ræða fullt starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 1. nóvember næstkomandi. Laun húsvarðar eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ.

 

Heimavistarvörður er til staðar fyrir nemendur sem búa á heimavist og ber ábyrgð á að heimavistarreglum sé framfylgt. Umsjónarmaður heimavistar fær afleysingu aðra hvora helgi, eða eftir samkomulagi. Ekki er gert ráð fyrir auka næturvörslu aðfaranætur laugardaga og sunnudaga.

Um er að ræða 25% starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 1. nóvember næstkomandi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ. Umsjónarmaður þarf starfsins vegna að vera búsettur í íbúð á heimavist MÍ.

 

Stuðningsfulltrúi aðstoðar kennara við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Starf stuðningsfulltrúa miðar að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum.

Stuðningsfulltrúi skal hafa menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi, vera lipur í samskiptum og sýna gott viðmót.

Um er að ræða 50% starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 15. ágúst næstkomandi. Laun stuðningsfulltrúa eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ. Starfið felst í stuðningi og aðstoð við nemendur á starfsbraut.

Í anda jafnréttisstefnu MÍ eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöður við skólann. Umsóknum skal skila fyrir 6. júlí 2018 til Hildar Halldórsdóttur skólameistara á netfangið hildur@misa.is  sem gefur einnig nánari upplýsingar um störfin í síma 450-4401 eða 8990538. Sakavottorð skal liggja fyrir við ráðningu.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Á heimasíðunni http://misa.is er að finna upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

 

Aðstoðarskólameistari 

Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir aðstoðarskólameistara í 100% stöðu frá og með 1. ágúst 2018. Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal aðstoðarskólameistari hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum að daglegri stjórnun og rekstri skólans.

Launakjör eru í samræmi við gildandi kjarasamning fjármálaráðherra við viðkomandi stéttarfélag og stofnanasamning skólans.  Aðstoðarskólameistari er ráðinn til fimm ára í senn. Athygli er vakin á 5. gr. reglugerðar nr. 1100/1997 þar sem segir að endurráðning sé heimil að undangenginni auglýsingu.

Leitað er eftir einstaklingi með góða færni í mannlegum samskiptum og ríkan áhuga á að vinna með ungu fólki.  Þá þarf viðkomandi að hafa góða leiðtoga- og skipulagshæfileika, vera fær um taka frumkvæði og vinna sjálfstætt.

Ekki er nauðsynlegt að sækja um á sérstökum eyðublöðum en með umsókn þarf að leggja fram gögn um menntun, starfsreynslu og meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný.

Í anda jafnréttisstefnu MÍ eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöður við skólann. Umsóknum skal skila fyrir 9. júlí 2018 til Hildar Halldórsdóttur skólameistara á netfangið hildur@misa.is  sem gefur einnig nánari upplýsingar um störfin í síma 450-4401 eða 8990538. Sakavottorð skal liggja fyrir við ráðningu.

 

 Skólameistari

 

11 jún 2018

5 luku sveinsprófi í húsasmíði

Á dögunum fór fram sveinspróf í húsasmíði í smíðastofum MÍ. Sveinsprófið skiptist í 2 klst skriflegt og 20 klst verklegt próf. 5 nýútskrifaðir húsasmíðanemendur þreyttu prófið og náðu þeir allir. Óskum við þeim Jóni Ólafi Gunnarssyni, Leifi Blöndal, Magnúsi Ellert Steinþórssyni, Vali Richter og Vilmari Ben Hallgrímssyni innilega til hamingju með sveinsréttindin sín. Kennarar þeirra hér í MÍ eru Fannar Þór Þorfinnsson og Þröstur Jóhannesson. Yfirsetumaður í sveinsprófinu var Rúnar Eyjólfsson.

28 maí 2018

79 nemendur brautskráðir frá MÍ

Laugardaginn 26. maí voru 79 nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði. Brautskráðir voru 6 vélstjórar með A-réttindi, 1 nemendi af lista- og nýsköpunarbraut, 4 með skipstjórnarpróf A, 1 með skipstjórnarpróf B, 2 sjúkraliðar, 7 húsasmiðir og 62 stúdentar sem brautskráðust eftir tveimur ólíkum námskrám.

Með hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi voru þær Erna Kristín Elíasdóttir og Telma Ólafsdóttir.

24 maí 2018

Brautskráning 26. maí

Laugardaginn 26. maí verða 79 nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði. Brautskráðir verða 6 vélstjórar með A-réttindi, 1 af lista- og nýsköpunarbraut, 4 með skipstjórnarpróf A, 1 með skipstjórnarpróf B, 2 sjúkraliðar, 7 húsasmíðir og 62 stúdentar. Athöfnin fer fram frá Ísafjarðarkirkju og hefst kl. 13:00. 

Við vekjum athygli á að streymt verður frá útskriftinni og verður hægt að horfa hér.

 

11 maí 2018

Kynning á lokaverkefnum 17. maí

Nemendur sem eru að ljúka námi samkvæmt nýrri námskrá á stúdentsbrautum taka allir áfanga sem heitir lokaverkefni. Í þeim áfanga vinna nemendur að stóru verkefni að eigin vali. Í ár er afrakstur lokaverkefnisáfangans einstaklega fjölbreytt efni og áhugavert. Nemendur hafa valið verkefnin af kostgæfni og sýna hvað í þeim býr.

Kynningarnar verða á fimmtudeginum 17. maí 2018. Fjallað verður um íþróttir, búninga og tísku, eðlis- og efnafræði, sögu, hagfræði, dýrafræði,  félagsfræði og heilsu svo af mörgu er að taka. Þessi 27 verkefni samanstanda af 2 rannsóknarskýrslum, 2 myndböndum, 2 heimasíðum, 9 fræðiritgerðum og 12 heimildaritgerðum. Allir eru velkomnir á kynningarnar sem verða í stofu 17, sem er fyrirlestrarsalur Menntaskólans á Ísafirði.

Dagskráin er sem hér segir (með fyrirvara um breytingar):

Kynningar 09:00-09:40
08:00 Asmi á meðal íþróttafólks
08:10 Lyftingar- og matarprógramm
08:20 Íslenskir handboltaþjálfarar
08:30 Geta foreldrar haft áhrif á íþróttaiðkun barna?
08:40 Veganmismi og íþróttamenn
08:50 Íþróttir á Ísafirði
09:00 Ólympíuleikarnir
09:10 Sveindl á Ólympíuleikum, aðallega vetrarleikum
09:20 Þjóðbúningurinn minn
09:30 Tískan
   
Kynningar 10:00-11:30
10:00 Hermitilgátan
10:10  Hvarftími málma
10:20 Takmarkaða afstæðiskenningin
10:30 Lögleg og ólögleg lyf
10:40 Jóhannes Lárus Lynge Jóhannsson
10:50 Útrýmingarbúðir nasista
11:00 Bitcoin og ragfjaldmiðlar
11:10 Snæugla
11:20 Hundar og umhirða þeirra
   
Kynningar 12:30-13:50
12:20 Einhverfa og Asperger-heilkennið
12:40 Rant myndband
12:50 Sjálfsmynd íslenskra stúlkna
13:00 Samfélagsmiðlar og snjallsímar
13:10 Brjóstakrabbamein - allt sem þarf að vita
13:20 Mismunandi kynhneigðir
13:30 Kaffi
13:40 Snjóbretti og skíði
11 maí 2018

Kvikmyndarallý mánudaginn 14. maí

Mánudaginn 14. maí kl. 16 fer fram í Ísafjarðarbíói kvikmyndarallý Menntaskólans. Þar munu nemendur í kvikmyndaáföngum á vorönn sýna verkefni og stuttmyndir og tekur sýningin um 80 mínútur. Nemendur í inngangsáfanga munu allir sýna um einna mínútu langar stuttmyndir og nemendur í framhaldsáfanga munu sýna allt að 10 mínútna lokaverkefni. Við þökkum Ísafjarðarbíói kærlega fyrir velvildina að gera okkur kleift að sýna myndirnar í bíóinu og bjóðum alla áhugasama velkomna í bíó.

8 maí 2018

Nám með vinnu

Menntaskólinn á Ísafirði býður upp á ýmisskonar nám með vinnu. Námið sem er í boði er:

 • fjarnám í bóknámsáföngum
 • félagsliðanám (kennt í samstarfi við Fjarmenntaskólann)
 • húsasmiðanám (kennt í MÍ)
 • sjúkraliðanám (kennt í samstarfi við Fjarmenntaskólann)
 • skipstjórnarnám A (kennt í MÍ)

Umsóknarfrestur er til 31. maí og er sótt um í gegnum www.menntagatt.is

 

Allar frekari upplýsingar um námið gefa Heiðrún Tryggvadóttir aðstoðarskólameistari (heidrun@misa.is) og Andrea Harðardóttir áfangastjóri (andrea@misa.is)

4 maí 2018

Fjölbreytt námsframboð

Nú stendur yfir innritun í Menntaskólann á Ísafirði og fer hún fram á www.menntagatt.is. Námsframboðið í MÍ er fjölbreytt og þar ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi.

 

4 maí 2018

Dimission í dag

Væntanlega hafa margir bæjarbúar vaknað snemma í morgun við lúðrablástur útskriftarefna ársins 2018. Dimission er í gangi! Orðið dimmision er leitt af latneskri sögn sem merkir að senda burt, dimmision er þannig brottfararsiður og markar lok náms í framhaldsskóla. Nú taka við nýir tímar og því fagna útskriftarefnin í dag.

Dimission-hópurinn í ár er óvenju fjölmennur enda munu í vor útskrifast tveir árgangar frá MÍ vegna breytinga á námskrá framhaldsskóla og styttingu náms til stúdentsprófs. Nemendur sem útskrifast í vor samkvæmt eldri námskrá klæddu sig upp eldsnemma í morgun sem kötturinn Garfield og nemendur sem útskrifast samkvæmt nýju námskránni leituðu í smiðju Frosen-myndarinnar og klæddu sig upp sem snjókarlinn Ólafur. Hópurinn gekk fylktu liði um bæinn eldsnemma í morgun og vakti starfsmenn skólans. Að því loknu hélt hópurinn í morgunverð til skólameistara og síðan tók við kveðjustund í skólanum áður en haldið var í bílferð um bæinn. Eftir hádegi tekur við skemmtilegur ratleikur og gleðinni lýkur síðan á lokaballi NMÍ í Krúsinni í kvöld.

Við óskum öllum sem eru að dimmitera góðrar skemmtunar í dag og vonum að dagurinn verði þeim eftirminnilegur.